Thursday, April 26, 2007

Tag-araw na naman...

Sarap ng summer... Kung puwede lang bumiyahe linggu-linggo, di ako mapipirmi sa bahay...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Puerto Galera, April 2007

Pang-ilang beses ko nang nagpupunta dito pero sulit na sulit pa rin ako...

Biyahe na!!!

No comments :