Saturday, September 04, 2010

E-kasal?!

In the tradition of the electronic offshore gatherings comes:

E-kasal... Kung hindi ka makakauwi sa kasal ng iyong minamahal, Go Electronic Kasal. hehehe

Palagay ko mauuso ito pagdating ng panahon...

Cheers!

No comments :